Wat is Mindfulness?

Mindfulness betekent aandachtig zijn, opmerkzaam zijn voor wat er in het hier en nu met jou gebeurt.
Je aandacht doelbewust richten op je ervaring van dit moment, zonder oordeel.
Dit lijkt eenvoudig maar dat is het allerminst.
Zonder er bij stil te staan  leven we vaak  vanuit een zogenaamde “automatische piloot”.
We zijn druk bezig met plannen, doen en denken en staan nauwelijks stil bij het “hier” en “nu”, bij gewoon “zijn”.
We bouwen stress op en zijn ons hier niet altijd van bewust en die stress kan zich dan vertalen in allerlei lichamelijke of andere  klachten.
Door te leren om met aandacht in het leven te staan in het hier en nu, kan er een groter bewustzijn ontstaan en kunnen we beter leren omgaan met  dat wat zich in ons leven aandient zoals momenten van stress, verdriet, pijn, spanning…
Met aandacht aanwezig zijn in het hier en nu kan geleerd worden door training en oefening.

Een Mindfulness-training kan je leren met negatieve gedachten, emoties en spanningen om te gaan.  Hierdoor kan uiteindelijk een innerlijke vrijheid ontstaan.

Werkwijze

Verloop van de groepstraining:
Een Mindfulness-training bestaat uit 8 wekelijkse samenkomsten van 2u30.
Doorgaans sluiten deze 8 weken aan, uitgezonderd tijdens feest- of vakantiedagen, dan is er geen les.

Aandachtstraining vormt de kern van het programma, door te oefenen tijdens de sessies en thuis worden de vaardigheden van aandacht en houding, stap voor stap aangeleerd.

Het oefenen thuis is een wezenlijk onderdeel van de training. Ter ondersteuning hiervan zijn er 17 audiobestanden (op cd’s of een link naar de website waarop de oefeningen te beluisteren of te downloaden zijn) en een gedrukte syllabus.

Het  oefenen thuis vraagt +/- 45 minuten per dag.
Bewust en met aandacht in het leven staan vraagt immers dagelijkse oefening.

Mindfulness is voor iedereen bruikbaar, het is een manier van ‘zijn’ waardoor je meer bewust in het leven staat.
Mindfulness kan je helpen om problemen beter te zien en aan te pakken en om juiste keuzes te maken.

Groepsgebeuren:
We werken in een vaste groep van maximum 12 personen.

Elke deelnemer/ster engageert zich om al de samenkomsten bij te wonen.
We werken in een sfeer van respect en vertrouwen en met de nodige discretie.
Mindfulness is geen praatgroep noch een therapiegroep.
Het is ook geen vervanging van therapie.

Concreet voor de sessies:
We willen je vragen om 5′ voor de sessie aanwezig te zijn, zo kunnen we stipt op tijd beginnen.
Je draagt best kleding waarin je je comfortabel voelt en brengt vanaf les 2 een yogamatje mee.

Individuele trainingen:
Mindfulness-trainingen worden ook in een individueel traject aangeboden.
In een één op één traject doorlopen we het standaard Mindfulness curriculum in 6 sessies.

Ook in deze training is staat oefenen thuis centraal.

@in-mindfulness.be 2024